Älä vaivaudu -klubi

Varsinais-Suomen bändiyhdistys ry

Bändikeskus-suunnitelma

Varsinais-Suomen Bändiyhdistys ry perustettiin Turussa 28.6.2005 ja rekisteröitiin 6.10.2005. Ensisijaisena tavoitteenamme on perustaa Turkuun Bändikeskus, joka tarjoaisi vähintään 20–30 bändille monipuolisen ja vuokraltaan kohtuullisen tilan. Bändikeskuksen tiloissa olisi treeni­kämppiä erikokoisille ja -ikäisille bändeille, jotka keskusta käyttäessään saisivat myös korvaamattoman mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Käytössä olisi myös yleinen treenitila ja soittovälineistö, joita voisi käyttää jos harjoittelutilan tarve ei ole jatkuva. Esimerkiksi erilaiset bändikoulut yms. projektit olisivat varmasti innokas käyttäjäryhmä tälle tilalle.

Bändikeskuksen on tarkoitus toimia monipuolisena tilana, johon on helppo tulla ja joka tarjoaa muutakin kuin edullisen treenikämpän. Keskuksessa toimisi myös äänitysstudio, jossa bändit voisivat äänittää demonauhoja. Tämä edistäisi bändien itsensä markkinointia ja helpottaisi pääsyä esittämään elävää musiikkia yleisölle. Bändikeskus osallistuisi keikkojen hankkimiseen ja toimisi linkkinä bändien ja esiintymispaikkojen välillä. Myös yhteistyö muiden kaupunkien kanssa avaisi bändeille mahdollisuuden päästä helpommin eri puolelle Suomea esiintymään ja näin saisimme Turkulaiset artistit maailmalle. Yhteistyökumppaniksi on jo ilmoittautunut toimiva Porin Bändi­keskus, joka antaa harjoittelumahdollisuuden yli 20:lle bändille ja järjestää muuta toimintaa musiikin saralla.

Pitkällä tähtäimellä Bändikeskus tulisi varmasti myös työllistämään ihmisiä, jotta toiminta saataisiin laaja-alaiseksi ja jatkuvaksi. Esimerkiksi tilojen kunnossapito, äänitysstudion toiminta ja keikkojen järjestäminen vaativat aktiivisesti toimivan henkilöstön. Bändikeskus järjestäisi myös erilaisia tilaisuuksia ja konsertteja, jolloin lisättäisiin elävän musiikin tarjontaa Turun alueella.

Olisi tietysti erinomaista, jos tuleva Bändikeskus pystyisi järjestämään tilaisuuksia myös omissa tiloissaan. Toivomme, että voimme osaltamme näyttää tietä ja kasvattaa koko kaupungin profiilia todelliseksi kulttuurikaupungiksi, joka pitää sisällään aktiivista, ihmisten järjestämää toimintaa.

Varsinais-Suomen Bändiyhdistys ry:n puolesta

Katja Mäki, puheenjohtaja
Tuomas Polo, rahastonhoitaja

Allekirjoita vetoomus bändikeskuksen perustamisen puolesta


Alla alkuperäisen vetoomuksen saateteksti.

Vetoomus Turun Bändikeskuksen perustamisen puolesta

Turussa 28.6.2005

Ongelma

Turussa toimii tällä hetkellä paljon aktiivisia musiikintekijöitä ja –tuottajia. Bändejä löytyy joka lähtöön ja kaikista ikäluokista. Keskeisenä ongelmana toiminnalleen bändit ilmaisevat usein harjoitustilojen puutteen. Tilat ovat olleet Turussa aina kortilla, mutta nykyisin, kaupungin koko ajan tiukentaessa tilojensa käyttötarkoitusta, ohjaten niitä lähinnä yrityskäyttöön, ovat pienetkin harjoitustilat erityisesti kiven alla. Useimmiten bändit joutuvat etsimään harjoitustilansa yksityisiltä tahoilta, jolloin tilan vuokra nousee korkeaksi, vaikka tilan kunnosta tai muista kuluista ei välttämättä voida mennä takuuseen. Tilat sijaitsevat myös usein kaukana kaupungin keskustasta.

Turussa on toiminut muutamia tahoja, jotka ovat toiminnallaan pyrkineet edistämään bändien toimintaa, kuten mm. Tuna ry. sekä Auran Panimo. Nykyisin ainoana toimivana yksikkönä on Auran Panimo, jolla ei ole kokonsa tai toimintansa puolesta kuitenkaan mahdollisuutta kattaa kuin pientä osaa Turun bänditoiminnasta. Harjoitustilojen lisäksi pulaa on myös kaikenikäisten esiintymistiloista. Myös tuotanto- ja studiotoimintaa löytyy hyvin vähän muodossa, jossa siitä ei tarvitse pulittaa huomattavia summia.

Ratkaisu

Porissa avattiin vuonna 2004 Satakunnan Bändiyhdistys ry:n toimesta Porin Bändikeskus, jonka toiminta on lähtenyt erinomaisesti käyntiin. Keskuksessa toimii n. 20 bändiä ja suunnitteilla on myös esiintymis- ja tuotantotiloja. Bändit tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja edesauttavat näin koko kaupungin bänditoiminnan kehitystä. (ks. Lisää oheisesta liitteestä) Nyt samankaltaista mallia suunnitellaan myös Turkuun.

Olemme kartoittamassa Turun alueelta tyhjiä tiloja, jotka soveltuvat laajamittaisen bändikeskuksen perustaksi. Tavoitteenamme on löytää tilat vähintään 20-30 bändin käyttöön, joten tilan tulee kooltaan ja käyttömahdollisuuksiltaan vastata tätä tavoitetta.

Tavoitteen toteuttamiseksi on perusteilla Varsinais-Suomen Bändiyhdistys ry, joka suunnittelee ja toteuttaa yllämainittua tavoitetta. Myöhemmässä vaiheessa yhdistys myös koordinoi, kehittää ja hallinnoi bändikeskuksen toimintaa.

Vetoamme tällä adressilla Turun kaupungin päättäjiin, jotta he ymmärtäisivät tilanteen vakavuuden ja tärkeyden ja olisivat valmiit sopivien tilojen löydyttyä tukemaan yhdistyksen toimintaa avustamalla tilan vuokrassa, remontti- ja rakennuskustannuksissa sekä muissa juoksevissa kuluissa. Bändikeskuksen toimiessa pyydämme kaupungilta jatkuvaa tukea keskuksen ylläpidollisiin kuluihin.

Nimelläsi vahvistat tukesi bändikeskuksen perustamisen puolesta. Toivomme, että voimme osaltamme näyttää tietä ja kasvattaa koko kaupungin profiilia todelliseksi kulttuurikaupungiksi, joka pitää sisällään aktiivista, ihmisten järjestämää toimintaa, eikä vain kauniita sanoja päättäjien papereilla.

Kiitos tuestasi!

 

Rekisteröity yhdistys • Y-tunnus: 2000431-6
toteutus LOIHDE • palvelin FreeBSD • Viimeksi päivitetty 2011-04-19